DNA Kids - Dahi Nesiller Akademisi

HAKKIMIZDA

Kurumumuz 01/08/2014 tarihinde Antalya arapsuyu mahalesinde çocuk gelişimi bölüm mezunu 4 kız kardeş tarafından hizmete açılmıştır. Kurumumuz 300 m2 açık alan 650 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Kurumumuzun 3 cephesi açık olup tüm eğitim alanlarımız ısı ve ışığı net olarak almaktadır. 300 m2 açık alanımızda doğal bahçemiz içerisine kurulmuş olan bir trafik parkımız oyun alanlarımız ve dinlenme alanlarımız mevcuttur. Sınıflarımız çocuklarımızın gelişim alanlarına göre özel tasarımlarla dizayn edilmiştir. Kurumumuzda 2yaş-3yaş-4yaş-5yaş ve 6yaş grubu sınıflarının yanı sıra drama eğitim alanı-seramik odası ve sanat atölyesi bulunmaktadır. Okulumuzun güvenliği giriş – çıkışlarda görevlendirilmektedir. Tüm mobilyalarımız duvarlara montenmiş ve törpülenmiştir. Kurumumuz hafta içi tüm sınıflar ve özel bölümler olmak üzere detaylı temizlik yapılmaktadır. Her hafta sonu okulumuz dezenfektan ilaçları ile temizlenmektedir.

MİSYONUMUZ

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında eğitim alanındaki her türlü yeniliklere öncülük ederek, yaşama saygılı, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, kendini tanıyan, sorunlara çok yönlü bakan, okumayı- araştırmayı, sorgulamayı alışkanlık edinen, doğru düşünen, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, özgür yaratıcı ve bilimsel düşünce gücüne sahip, elindeki değerleri olduğu gibi kabullenmek yerine geliştirmeyi tercih eden ve sadece geleceğimizin yönünü belirleyecek olan çocuklarımıza eğitim alanında çalışmalar sunmak.

VİZYONUMUZ

Amacımız;kendine güvenen, kendi başına karar verebilen, öğrenme isteği duyan, yaratıcı, aklın ve bilimin ışığında kendini tanıyan, meraklı, aktif ve neşeli, saygı, sevgi, hoşgörü, dostluk, barış ruhu içinde paylaşmayı öğrenen toplumda saygın bir yere sahip olan sosyal-duygusal alanda kendini kanıtlamış özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

EĞİTİM METODLARIMIZ


HIGH SCOPE
High-Scope, yirmiden fazla ülkede erken çocukluk dönemine kullanılan, uzun süredir tanınmış eğitimsel bir yaklaşımdır. High-Scope programı, Piaget’nin gelişim teorisinden etkilenmiştir. Piaget’ye göre gelişim, “büyüme” ve “öğrenme” için çeşitli girişimlerde bulunmadır. Bu girişimler, çocuğun çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri daha sonraki girişimlerinde tekrar kullanması sonucunda oluşmaktadır. Piaget’den etkilenilen diğer bir nokta ise, çocuklarla etkileşim halinde bulunan yetişkinlerin çocukları destekleme görevidir. Bu program, Çocuğun; insanlar, olaylar, materyallerle doğrudan ve kolaylıkla ilişki kurabilmesine teşvik eder. Sorumlu, güvenilir ve bağımsız bir şekilde, öncelikle okul hayatına daha sonra da hayata hazır hale getirmeye yardım eder. Çocuğun kendi isteği doğrultusunda seçim yapmasına yardım eder. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.
SCAMPER
Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmede ve hayal gücü, sezgi, düşünme, orjinallik hazinelerini korumada scamper yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Scamper yöntemi okul öncesinden başlayarak her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Bu yöntem tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir.
GEMS PROGRAMI
Gems programı, öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri oyunlarla ve etkinliklerle basitten karmaşığa verirken hayal güçlerini de geliştirmeye çalışmaktadır. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin bir çok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir. Bu programda öğrencilerin ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır. Uğurböcekleri, Penguenler, Kutup Ayıları, Kelebekler, Ağaç evler, Karıncalar, Yumurtalar gibi. Öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir. Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe, bilime ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin temelleri geliştirilmeye çalışılır.
PROJE TABANLI EĞİTİM
Proje tabanlı eğitim, çocukların zihinsel yaşantılarını, bilgi ve becerilerinin yanı sıra duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefler. Öğrencileri belli bir sonuç elde etmeye yönelik olarak problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendirir. Projeler, araştırmalar genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup ile, bazen bütün bir sınıf, bazen de bireysel olarak öğrenciler tarafından yapılır. Proje tabanlı eğitimde öğrenciler dil kontrolünde özgürdürler, hayal gücü ve yaratıcılık ön plandadır, öğrenmede heyecan ve motivasyon sağlanarak öğrencinin kendi potansiyelini ortaya koyması desteklenir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ


Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun varolan yeteneklerini görünür kılmaktır.

Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir.

Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır.

Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış durumdadır.

Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.

Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki yoğun ilgiden sonra, anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. Olumlu yada olumsuz anlamda verilen her şey, onları yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir.

3 yaşına kadar bir çocuğun beyni bir yetişkinden 2,5 kat fazla çalışır, 6 yaşına kadar bir profesörden 2 kat hızlıdır. Yapılan tüm uluslararası araştırmalar ve uygulanan testler göstermektedir ki 0-6 yaş grubunda, gelişim düzeyinde okul öncesi eğitimi almış çocukların, akademik programlarda eğitim almış olanlara göre 1. sınıf başarı düzeyleri daha yüksektir ve okuma yazmaya daha hızlı geçmektedirler.12 yaşında IQ değerleri 5 puan daha yüksektir, 15 yaşında yetenek sınavlarında % 90 -100 arası başarı sağlarlar. % 65’i liseyi, % 45’i üniversiteyi sorunsuz kazanır ve bitirir. Yetişkin olduklarında dış dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kuran, sosyal insanlar olurlar.

Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan

 • Saygı,sevgi,
 • Paylaşma, iş bölümü,
 • Sorumluluk
 • Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır.

Bilindiği gibi, 3 ile 6 yaş arası çocukta pek çok gelişimsel değişmenin yaşandığı yıllardır. Normal gelişim gösteren bir çocuk, 6 yaş civarında pek çok motor becerileri kazanmış, çeşitli fiziksel becerilerini kullanmaya başlamıştır.

Bilişsel gelişim açısından ise, fiziksel ve sosyal çevresi ile ilgili yoğun bir bilgi birikimi oluşturmaya ve çevresinde gelişen olayları anlamaya başlamıştır.

Buna karşın, okul öncesi yılları çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut bir biçimde çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır. düşünüldüğünde, okul öncesi yılları çocuğun arkadaşları ve öğretmeni ile birebir olarak kuracağı iletişime dayalı konuşma ve dinleme becerilerini geliştirici etkinliklerin ağır bastığı yıllar olmalıdır.

İdari Kadromuz ve Eğitim Kadromuz

Kurumumuzun Başarısını Sevgi, Mutluluk, Emek ve Bilgi Donanımları İle İnşaa Eden Değerli Kurucularımız ve Eğitim Kadromuz...

Speaker
Kurucularımızdan Özlem Yılmaz DNA KIDS yönetim kadrosunda BİNA SORUMLUSU olarak görev yapmaktadır.
Kurumumuzun temizlik, hijyen, güvenlik, mutfak, beslenme ve yemek menülerimizin hazırlık sürecini ve içeriğini geçmişten gelen üstün tecrübeleriyle titizlik ile çocuklarımıza velilerimize ve misafirlerimize sunmaktadır.
ÖZLEM YILMAZ

Kurucu

Speaker
Kurucularımızdan Nesrin Yıldırım DNA KIDS yönetim kadrosunda EĞİTİM KORDİNATÖRÜ olarak görev yapmaktadır. Öğretmenlerimizin eğitim programlarını, ders akışlarını, çocuklarımızın kişiler gelişim ve eğitim seviyelerini takip etmekte ve tüm eğitim kadrosuna yıl boyunca eğitim -öğretim’deki 14 yıllık üstün tecrübesiyle eğitim seminerleri düzenlemekte ve öğretmenlerimizi yıl boyunca eğiterek üstün seviyeye getirmektedir.
NESRİN YILDIRIM

Kurucu

Speaker
Kurucularımızdan Nilüfer Göden DNA KIDS yönetim kadrosunun GENEL KORDİNATÖRÜ olarak görev yapmaktadır.14 yıllık yönetim tecrübesiyle kurumumuzda bulunan çocuklarımızın olumlu ve olumsuz davranışlarının değerlendirilmesi, veli ön görüşmeleri anne – baba özel ve genel görüşmeleri, kurumumuzun yıl boyunca çalışmış olduğu ve çalışacağı firmaları belirleme vb. görevleri çocuklarımıza ve siz değerli velilerimize sunmaktadır.
NİLÜFER GÖDEN

Kurucu

Speaker
Kurucularımızdan Esra Zerdali DNA KIDS yönetim kadrosunun MUHASEBE VE FİNANS SORUMLUSU olarak görev yapmaktadır. Kurumumuzda 8 yıllık iş tecrübesiyle muhasebe ve finans bölümünün akışı düzenlenmesi velilerimizin ,personelimizin ve çalışmış olduğumuz dış firmalarımızın gelir gider akışını takip etmektedir.
ESRA ZERDALİ

Kurucu

Speaker
6 YAŞ GRUP SORUMLUSU                                                              
TUĞÇE ÜSTÜNDAĞ

6 YAŞ GRUP SORUMLUSU

Speaker
5 YAŞ GRUP SORUMLUSU                                                                   
ÜLKER CELEP

5 YAŞ GRUP SORUMLUSU

Speaker
4 YAŞ GRUP SORUMLUSU                                                                              
ESENGÜL AYDOĞDU

4 YAŞ GRUP SORUMLUSU

Günlük Plan

2014-2015 Dahi Nesiller Akademisi Yaz Programı

PAZARTESİ
 • 09:00-10:00

  Sabah Kahvaltısı

 • 10:00-11:00

  Drama Çalışmaları

 • 11:00-12:00

  Tenis Dersi

 • 12:00-12:30

  Müzik Dersi               

 • 12:30-13:15

  Öğle Yemeği

 • 13:30-14:00

  Sanat Atölyesi Çalışmaları

 • 14:00-15:00

  Jimnastik Dersi

 • 15:00-15:30

  İkindi Kahvaltısı

 • 16:00-18:00

  Sınıf ve Grup Çalışmaları

istanbul escort ilanları escort istanbul bayanları beylikdüzü escort bayan ataşehir escort kızları sikiş filmleri izle antalya escort kadınları
       SALI       
 • 09:00-10:00

  Sabah Kahvaltısı

 • 10:00-11:00

  Türkçe Dili Etkinlikleri

 • 11:00-12:00

  Basketbol Dersi

 • 12:00-12:30

  Bahçe Saati              

 • 12:30-13:15

  Öğle Yemeği

 • 13:30-14:00

  Sanat Atölyesi Çalışmaları

 • 14:00-15:00

  Parti Günümüz

 • 15:00-15:30

  İkindi Kahvaltısı

 • 16:00-18:00

  Sınıf ve Grup Çalışmaları

ÇARŞAMBA
 • 09:00-10:00

  Sabah Kahvaltısı

 • 10:00-11:00

  Drama Çalışmaları

 • 11:00-12:00

  Yüzme Dersi

 • 12:00-12:30

  Resim & Çamur Çalışmaları

 • 12:30-13:15

  Öğle Yemeği

 • 13:30-14:00

  Sanat Atölyesi Çalışmaları

 • 14:00-15:00

  Havuzda Eğlence

 • 15:00-15:30

  İkindi Kahvaltısı

 • 16:00-18:00

  Sınıf ve Grup Çalışmaları

PERŞEMBE
 • 09:00-10:00

  Sabah Kahvaltısı

 • 10:00-11:00

  Rehberlik Çalışmaları

 • 11:00-12:00

  Futbol Dersi

 • 12:00-12:30

  Müzik Dersi               

 • 12:30-13:15

  Öğle Yemeği

 • 13:30-14:00

  Sanat Atölyesi Çalışmaları

 • 14:00-15:00

  Mutfak Çalışması

 • 15:00-15:30

  İkindi Kahvaltısı

 • 16:00-18:00

  Sınıf ve Grup Çalışmaları

      CUMA      
 • 09:00-10:00

  Sabah Kahvaltısı

 • 10:00-11:00

  Yüzme Dersi                

 • 11:00-12:00

  Drama Çalışması

 • 12:00-12:30

  Eğlenceli Yarışmalar

 • 12:30-13:15

  Öğle Yemeği

 • 13:30-14:00

  Sanat Atölyesi Çalışmaları

 • 14:00-15:00

  Bahçe Eğlenceleri

 • 15:00-15:30

  İkindi Kahvaltısı

 • 16:00-18:00

  Sınıf ve Grup Çalışmaları

Tanıtım Videomuz

SIK SORULAN SORULAR

Aklınıza takılan sizlerden gelen sorular ve cevaplarımız

Öğretmenlerimiz çocuk gelişimi ve eğitimi dalında yüksek okul mezunudur.

Sabah 8:00 Akşam 18:00’a kadar devam eder.

Okulumuz 07:30’da açılıp 19:00’da kapanıyor.

Okul bahçemizde trafik eğitim pisti ,oyun alanı ve bitki ekim alanı bulunmaktadır.

Eğitim saatleri içerisinde öğretmenlerimizin planı dahilinde uygun hava koşullarında faydalanmaktadırlar.

Çocuklarımız okul girişinde kendileri için konulan oturma gruplarına oturarak çocuklarımıza göre dizayn edilmiş ayakkabı kutularını alarak değişim yapmaktadırlar.

Belirli gün ve haftalara uygun olarak çocuklarımız öğretmenlerimiz rehperliğinde gezi,gözlem ,drama ,çocuk tiyatrosu ,sinema,sergiler ve gösteri etkinlikleri gibi sosyal etkinliklere katılmaktadırlar.

Okul servisimiz bulunmaktadır.

Öğretmenlerimiz eğitim süresini belirlerken yaş gruplarının gelişim özeliklerine ,çocukların bireysel ve sınıf düzeyine dikkat etmektedir.

Çocuklarımız istediği anda öğretmen eşliğinde tuvalet kullanmaktadır.

Altlarını ıslatan çocukların temizliğini ve giydirilmesiyle yardımcı personel ilgilenmektedir.

Servisimizde çocuklarımıza öğretmenlerimiz eşlik etmektedir.

Serbest zaman etkinliği,Türkçe dil etkinliği,Oyun etkinliği,Müzik etkinliği,Fen ve matematik etkinliği,Sanat etkinliği,Okuma – yazma hazırlık etkinliği gibi bütünleştirmiş etkinlikler uygulanmaktadır.

Bilingual (çift dil )eğitim verilmektedir.

Piyano, Bale, Satranç, Müzik, Halk oyunları, Modern dans, Drama ve eğitimi

Okulumuzda uzman piskolog’umuz görev yapmaktadır.

İletişim

Haritada yerimizi inceleyebilir ve bize mesaj gönderebilirsiniz